fbpx

Ia Grai

Huyện Ia Grai được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11-11-1996 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ phần đất tây nam của huyện Chư Păh.

No Content Available

TIN GIA LAI

ADVERTISEMENT

Tử vi - Sức khỏe