fbpx

Chư Pah

Huyện Chư Păh . Đông giáp huyện Đắk Đoa. Tây và Bắc giáp Kontum. Nam và Tây Nam giáo huyện Ia Grai và thành phố Pleiku.tây nguyên.

No Content Available

TIN GIA LAI

ADVERTISEMENT

Tử vi - Sức khỏe