9.2 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 2, 2021

Gia Lai: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1759/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

Gia Lai: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19
Người dân khai báo y tế, thông tin cá nhân trước khi xét nghiệm. Ảnh: Bá Bính

Thực hiện Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 8-11-2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 5-11-2021 về tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng-chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30-10-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan về phòng-chống dịch Covid-19.

HÀ SỰ

Nguồn: Báo Gia Lai

Tin liên quan

Quảng cáo tự động

TIN GIA LAI

Quảng cáo tự động